Norma tilbakekaller Jaktmatch i .308 Winchester.

I forbindelse med feilproduksjon tilbakekaller Norma jaktmatchammunisjon i .308 winchester. Tilbakekallelsen gjelder lot nummer S14L17, S14L18, S14L19, S14L20, L14L21, L14L24, L14L25, L14L26, L14L27, R14M06, R14M07, R14M10, R14M13, R14M21, R14M24 og R14M25.

Kilde: https://i1.wp.com/svenskjakt.se/Global/Skytte/Norma1_1408_LHA.jpg

Lotnummeret kan sees under lokket på boksen.

For mer informasjon, klikk her.

-Ole